banner 1

เรื่องเชิงวิชาการ

พิมพ์

แนวทางการเบิกเงิน พตส.ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 3 ข้อ 3.1

เขียนโดย Administrator on .

tnns thai logo new2ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่3 ข้อ 3.1 ที่ให้บริการผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤติ
- คำนิยาม และแนวทางการเบิกเงิน < Click

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found