เรื่องเชิงวิชาการ

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 6 Administrator 217
Palliative care in End-Stage-Renal Disease 2018 Administrator 175
งานประชุมวิชาการ Kidney Smart ขอนแก่น ประจำปี 2561 Administrator 547
แบบสอบถาม PD NURSE Administrator 142
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต ประจำปี 2561 Administrator 2115
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator 409
Ten Years of thailand PD First Policy “Dialysis for all, No one left behind” 2018 Administrator 368
ประกาศผลพิจารณาการส่งผลงานฯ ประชุมวิชาการปี 61 Administrator 141
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ งานประชุม Optimal Care ประจำปี 2561 Administrator 506
ประกาศ สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 1425
Download Slide งานประชุมวิชาการ 3 - 4 ก.พ. 61 Administrator 2037
อัพเดทข้อมูลสมาชิก Administrator 1182
มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 2561 Administrator 3595
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 Administrator 1332
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy Administrator 380
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ประจำปี 2561 Administrator 1147
หน่วยไต และไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดอบรมฯ รุ่นที่ 10 Administrator 7568
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ ฯ Administrator 2952
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017 Administrator 1505
สภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ฯ Administrator 1578
ประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง Dialysis in a Changing World Administrator 1698
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 9 Administrator 2498
เปิดอบรม HD และ CAPD เชียงใหม่ ปี 2560 Administrator 2153
การประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) Administrator 3427
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตจัดการสอบพยาบาลไตเทียม ปี 2560 Administrator 5621
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2560 Administrator 6277
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ปี 2559 Administrator 5786
ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 769
แนะนำหลักสูตร NP RRT - Hemo รุ่น 3 - 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบาราศนราดูร Administrator 2978
โครงการประชุมวิชาการ ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 Administrator 1448
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 Administrator 3750
โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครอบรม ฯ ประจำปี 2559 Administrator 5275
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรม ปี 59 Administrator 6045
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปิดรับสมัครพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติ HD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 Administrator 4230
ร.พ.ภูมิพลเปิดอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 Administrator 3663
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2 Administrator 4028
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559 Administrator 5140
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Administrator 2430
เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD Administrator 1434
ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 Administrator 2649
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 Administrator 4987
ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58 Administrator 8405
เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 Administrator 9893
ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น Administrator 3652
รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 Administrator 3056
ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557 Administrator 2829
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557 Administrator 5654
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557 Administrator 2506
เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update Administrator 2684
ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57 webmaster 5685