เรื่องเชิงวิชาการ

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญภาษาไทย Administrator 111
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ปี 2561 Administrator 125
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร HD รุ่นที่ 11 และ CAPD รุ่นที่ 2 Administrator 578
สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62 Administrator 1159
สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62 Administrator 508
หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมฯ รุ่นที่ 12 Administrator 3689
Download เอกสารสำหรับสมาชิกชมรม Administrator 843
E-News สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 469
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และสมาคมพยาบาลโรคไต ขอเชิญ ร่วมงานประชุมวิชาการฯ ปี 61 Administrator 1175
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 6 Administrator 1453
Palliative care in End-Stage-Renal Disease 2018 Administrator 584
งานประชุมวิชาการ Kidney Smart ขอนแก่น ประจำปี 2561 Administrator 1779
แบบสอบถาม PD NURSE Administrator 392
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสามัญประจำปี สมาคมพยาบาลโรคไต ประจำปี 2561 Administrator 2620
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator 806
Ten Years of thailand PD First Policy “Dialysis for all, No one left behind” 2018 Administrator 757
ประกาศผลพิจารณาการส่งผลงานฯ ประชุมวิชาการปี 61 Administrator 333
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ งานประชุม Optimal Care ประจำปี 2561 Administrator 737
ประกาศ สมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 1761
Download Slide งานประชุมวิชาการ 3 - 4 ก.พ. 61 Administrator 2757
อัพเดทข้อมูลสมาชิก Administrator 1615
มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 2561 Administrator 4311
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 Administrator 1861
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Holistic Care for Renal Replacement Therapy Administrator 529
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ประจำปี 2561 Administrator 1670
หน่วยไต และไตเทียม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดอบรมฯ รุ่นที่ 10 Administrator 8225
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไต และสมาคมพยาบาลโรคไต จัดประชุมวิชาการ ฯ Administrator 3236
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการฯ CNC2017 Administrator 1842
สภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ฯ Administrator 1890
ประชุมใหญ่วิชาการสามัญประจำปี 2560 เรื่อง Dialysis in a Changing World Administrator 1913
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตร ฯ รุ่นที่ 9 Administrator 2815
เปิดอบรม HD และ CAPD เชียงใหม่ ปี 2560 Administrator 2765
การประชุมวิชาการ Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology (QIN 2016) Administrator 3741
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตจัดการสอบพยาบาลไตเทียม ปี 2560 Administrator 5964
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2560 Administrator 6664
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ปี 2559 Administrator 6374
ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต Administrator 999
แนะนำหลักสูตร NP RRT - Hemo รุ่น 3 - 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบาราศนราดูร Administrator 3478
โครงการประชุมวิชาการ ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 Administrator 1763
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2559 Administrator 3996
โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครอบรม ฯ ประจำปี 2559 Administrator 5522
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครอบรม ปี 59 Administrator 6313
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเปิดรับสมัครพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติ HD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 Administrator 4448
ร.พ.ภูมิพลเปิดอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 Administrator 3798
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2 Administrator 4291
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559 Administrator 5713
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Administrator 2694
เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD Administrator 1599
ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 Administrator 2840
สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 Administrator 5219
ร.พ. ภูมิพล เปิดรับสมัครอบรมฯ รุ่นที่ 3 ปี 58 Administrator 8647
เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 Administrator 10177
ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น Administrator 3855
รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 Administrator 3283
ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557 Administrator 3024
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม พ.ศ. 2557 Administrator 6071
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2557 Administrator 2747
เชิญร่วมประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2557 * Update Administrator 2902
ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) เชียงใหม่ 57 webmaster 5892