• prince palace banner 62 2
พิมพ์

เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ ครั้งที่ 2

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

4 hospital

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และสถาบันบำราศนราดูร เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสมัครด้วยตนเองที่ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต สอบข้อเขียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 ก.พ. เรียน 1 มี.ค. - 31 สค. 59 จำนวนรับ 33 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 60,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
- Website ของคณะพยาบาลศาสตร์ http://www.rsu.ac.th/nurse/mainpage.php
- Facebook fanpage ของคณะฯ https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu/

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 2 

สอบวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-10.30 น. ที่่ตึก 4/2 ห้อง 402, 403 และ 407

- อ่านรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม  new icon

Comment (0) Hits: 4401
พิมพ์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2559

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

Comment (0) Hits: 5906
พิมพ์

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

mixed logo pramongkut

กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง " ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2558 (เรียนภาคทฤษฏีเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเอง) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน รับจำนวน 50 คน/รุ่น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kidneypmk.com หรือ www.nurse.pmk.ac.th
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้อยเอกหญิงภัทราวดี จินตนา โทรศัพท์ 0897728383

- ใบสมัคร
- ตารางฝึกอบรม ฯ

Comment (0) Hits: 2804
พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ม. เชียงใหม่ รุ่นที่ 6

เขียนโดย Administrator. Posted in News

med logoประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 6

- รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และหนังสือแจ้งต้นสังกัด

Comment (0) Hits: 2498
พิมพ์

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ เครือข่ายแพทย์โรคไตภาคอีสาน เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Advance Renal Cares for All"

เขียนโดย Administrator. Posted in News

khonkan logo 27th    logo md

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ เครือข่ายแพทย์โรคไตภาคอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Advance Renal Cares for All 16-18 กรกฎาคม 2558 เชียงคานริเวอร์เมาท์เท่น รีสอร์ต จ.เลย

รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง สามารถลงทะเบียน Online 

Comment (0) Hits: 2550
พิมพ์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการฯ ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

triphoom logo   llogo
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน โดยติดต่อลงทะเบียนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

น.ส.พีระลักษณ์ ผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ และวิจัย
โทร. 0-2684-5310
โทรสาร. 0-2684-5322
E-mail: piraluk@outlook.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnnanurse.org
และ www.brkidney.org

- รายละเอียดการจัดงาน

Comment (0) Hits: 3842