• prince palace banner 62 2
พิมพ์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการฯ ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

triphoom logo   llogo
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน โดยติดต่อลงทะเบียนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

น.ส.พีระลักษณ์ ผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ และวิจัย
โทร. 0-2684-5310
โทรสาร. 0-2684-5322
E-mail: piraluk@outlook.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnnanurse.org
และ www.brkidney.org

- รายละเอียดการจัดงาน

Comment (0) Hits: 3756
พิมพ์

เชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoขอเชิญโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD และ CAPD ตามรายชื่อที่แนบ ส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือฉบับพิมพ์มาตรฐานได้ที่โต๊ะทะเบียน งานประชุมวิชาการ 6-7 มิ.ย. 58 นี้

- ใบมอบฉันทะ  new icon

ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ HD
ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะในการทำ CAPD

Comment (0) Hits: 1599
พิมพ์

เปิดอบรมหลักสูตร เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7

เขียนโดย webmaster. Posted in News

logo mdหน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 16 ตุลาคม 2558

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ฯ รุ่นที่ 7  new icon

Comment (0) Hits: 4460
พิมพ์

ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่ ครั้งที่ 3

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo Neh     med logo  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ “Nephrology
สัญจรครั้งที่ 3 Common Renal Problems for Internists” วันที่ 2-3 เมษายน 2558

- จดหมายถึง ผอ.
- หนังสือตอบรับ
- หนังสือเชิญร่วมประชุม

Comment (0) Hits: 2840
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

llogoสมาคมพยาบาลโรคไต จัดการประชุมวิชาการใหญ่ สามัญประจำปี 2558 เรื่อง Holistic Nursing care for ESRD วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง และขอเชิญส่งเรื่องและบทความ หรืองานคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยให้ส่งเรื่องมาที่ tnnanurse@gmail.com ภายใน 30 เม.ย.58 สำหรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- จดหมายเชิญประชุม
- รายละเอียดงานประชุม (Agenda)
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 5219
พิมพ์

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ฯ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 58

เขียนโดย Administrator. Posted in News

rajvitee logoประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558

บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
- ใบสมัคร
- กำหนดการสมัคร และสอบคัดเลือก
- คุณสมบัติ ผู้สมัคร 
- รายละเอียดหลักสูตร ฯ 

 

Comment (0) Hits: 10658