• prince palace banner 62 2
พิมพ์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร HD รุ่นที่ 11 และ CAPD รุ่นที่ 2

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

med logoคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการบำบัดทดแทนไต การล้างไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้องประจำปี 2561

 

Comment (0) Hits: 105
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 2-3 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
Dialysis Review for Nurses ประจำปี 2562
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 494
พิมพ์

สมาคมพยาบาลโรคไต เปิดประชุมวิชาการ วันที่ 1 ก.พ. 62

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

logo tnns kanit font webโครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต
เรื่อง Holistic Care for Renal Replacement Therapy
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 244
พิมพ์

หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมฯ รุ่นที่ 12

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

konkan logosหน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy ZHemodialysis) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 12 เมษายน 2562 ณ หน่วยไต และไตเทียม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 12  new3

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รุ่นที่ 12 
- ประกาศรับสมัคร
- รายละเอียด
- จดหมายเชิญฯ
- ใบสมัคร

Comment (0) Hits: 3440
พิมพ์

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และสมาคมพยาบาลโรคไต ขอเชิญ ร่วมงานประชุมวิชาการฯ ปี 61

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

TNNA5 01 logoสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และสมาคมพยาบาลโรคไต ขอเชิญพยาบาล และผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลโรคไตปี พ.ศ. 2561 เรื่อง Hemodialysis for Clinical Practice วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 897
พิมพ์

ประกาศสรรหาและเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต ปี 62- 63

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต


logo tnns kanit font webสมาคมพยาบาลโรคไต ประกาศสรรหา และเลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไต วาระ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดจากลิงค์ด้านล่าง

- ใบสมัคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 2726