• prince palace banner optimal 2018
พิมพ์

เชิญส่งผลงานเพื่อลงใน e-News ของสมาคมฯ

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

logo smallเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ใน E-NEWS ของสมาคมพยาบาลโรคไต ส่งอีเมล์มาที่ tnns.office@gmail.com พร้อมแบบฟอร์มการส่งผลงาน

- รายละเอียด
- แบบฟอร์ม

Comment (0) Hits: 324
พิมพ์

เลือกตั้ง นายกสมาคมพยาบาลโรคไตท่านใหม่

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

  ประกาศ ขอยกเลิกบัตรเลือกตั้ง  

logoประกาศยกเลิกบัตรเลือกตั้ง "นายกสมาคมพยาบาลโรคไต" เดิมที่ส่งให้สมาชิกไปแล้ว (ข้อสังเกตุบัตรจะมีหมายเลขอยู่หน้ารูปผู้สมัคร) สมาคมฯ จะส่งบัตรเลือกตั้งใหม่ (ข้อสังเกตุ จะไม่มีหมายเลขอยู่หน้ารูปผู้สมัคร) ไปให้กับสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.59 เป็นต้นไป และสมาชิกต้องส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสมาคม ฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 59 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่กรุณาแจ้งด่วน ภายในวันที่ 29 ก.ค.59 ที่ knj6609@yahoo.com

Comment (0) Hits: 7643
พิมพ์

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ Online

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

เรียนเชิญลงทะเบียนประชุมวิชาการ Online

บริษัท : http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/9

ลงทะเบียนด้วยตนเอง : http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/9

 

Comment (0) Hits: 9609
พิมพ์

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้า workshop 6 มิ.ย. 58 และข้อกำหนด

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้า workshop วันที่ 6 มิ.ย.58 และข้อกำหนด
1.สมาคมฯ รับผู้เข้า Workshop วันที่ 6 มิ.ย.58 เรื่อง QOL & Nutrition ได้ทั้งหมด 100 คน ซึ่งทั้ง 100 คน จะต้องเข้าทั้งสองเรื่องตาม File แนบ ผู้มีรายชื่อเข้า Workshop (ตรวจรายชื่อได้ที่นี่และที่บอร์ดงานประชุม) ให้มารับคูปองที่ โต๊ะฝ่ายทะเบียน เวลา 10.00- 10.30น. ถ้าผู้มีรายชื่อเข้า Workshop ไม่มารับคูปอง สมาคมฯจะนำคูปองที่เหลือแจกให้ผู้สนใจ จนครบสีละ 50 คน (ชมพู & ฟ้า)
2.ขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม แจ้งความประสงค์ เข้าฟัง"ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการฟอกเลือดและการล้างไตทางช่องท้อง" ในวันที่ 7 มิ.ย.58 โดยเลือกเข้าฟังได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น ที่โต๊ะลงทะเบียน
- รายละเอียด กติกา Workshop
- รายชื่อผู้เข้าอบรม Nutrition Screening
- รายชื่อผู้เข้าอบรม Quality of Life

Comment (0) Hits: 13094
พิมพ์

เชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Dialysis Review for Nurses 2015

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

new logo

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง
Dialysis Review for Nurses 2015
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- เชิญตรวจสอบรายชื่อ  และความถูกต้อง ของเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 7 - 8 กพ. 58 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Workshop วันที่ 6 กพ. 58
Comment (0) Hits: 17373
พิมพ์

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลโรคไตปี 2557-2559

เขียนโดย Administrator. Posted in สมาคมพยาบาลโรคไต

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
นางเสาวนีย์ สกลนุรักษ์ อดีตประธานชมรมฯ saovanee_s@hotmail.com
นางศิริรัตน์ ธนะสมบูรณ์ อดีตประธานชมรมฯ siriratpan@hotmail.com
นางกิติมา จันทร์โอ อดีตประธานชมรมฯ beechano@yahoo.com
น.ส.สมรัก รอดพ่าย อดีตประธานชมรมฯ somdee43@gmail.com
นางเบญจพร ลีลวัฒน์ อดีตประธานชมรมฯ thai_nna@hotmail.com
พ.อ.หญิงอัจฉรา บุญกาญจน์ อดีตประธานชมรมฯ baschara@hotmail.co.th
นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ รพ. ศรีนครินทร์ darchu@kku.ac.th
พ.ต.อ.หญิงฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ รพ. ตำรวจ Chatsuda007@gmail.com
นางพรพรรณ ชคัถธาดา รพ. ราชวิถี chakatthada@hotmail.com
น.อ.หญิงสิริกร ขุนพรหม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช sirikorn.ks@hotmail.com
น.ส.ภรณี ตันติเสวี รพ. ศิริราช poranee.tan@mahidol.ac.th
น.ส.ธนานันต์ สืบศิริ กองแพทย์หลวง k.oja@windowslive.com
นางวัลยา ทองซิว รพ. ตราด jeabjung_hd@hotmail.com
น.ส.สร้อยสะอาง สร้างสมวงษ์ รพ. ศิริราช soysaang@hotmail.com
นางนันทนา ชปิลเลส รพ. นพรัตน์ราชธานี nantana02@yahoo.com
น.ส.สิริรัตน์ เพราะดีงาม ชมรมพยาบาลโรคไต prohdee@yahoo.com
นางสุชาดา บุญแก้ว รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ chada3728@hotmail.com
นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ รพ. ศรีนครินทร์ darchu@kku.ac.th
น.ต.โกวิท พุ่มไสว ร.น. รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ kovita@yahoo.com
นางสุภร บุษปวนิช รพ. สงขลานครินทร์ suporn.b@psu.ac.th
นางอิษณี พุทธิมนตรี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย issanee2011@gmail.com
น.ส.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ รพ. รามาธิบดี pinkaew.kly@mahidol.ac.th
น.ส.ศิริ์กาญจน์ แช่มลำเจียก sigarn007@hotmail.com
น.ส.ผกาภรณ์ อัศวพจนมณี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย kidneythai@hotmail.com
นางณพร นันทวิสิทธิ์ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท naporn@samitivej.co.th
น.ส.อภัสรา อรัญวัฒน์ รพ. ศิริราช apassara_a@yahoo.co.th
พ.ต.ท.หญิงจันทนา ชื่นวิสิทธิ์ รพ. ตำรวจ visitchant@yahoo.com
น.ส.เสาวรส ปริญญะจิตตะ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ sparinya1@yahoo.com
นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์จิตระกูล รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ spairojkittrakul@gmail.com
นางจรรยา วุฒิเนตร รพ. เลิศสิน chanyabam@yahoo.com
น.ส.นันทา มหัธนันท์ รพ. จุฬาลงกรณ์ mahatanan_n@yahoo.com
นางสาวนิภา อัยยสานนท์ รพ. ศิริราช nipa9793@gmail.com
น.อ.หญิงสิริกร ขุนพรหม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช sirikorn.ks@hotmail.com
นายปกานต์ ปธานราษฏร์ รพ. ระยอง pakan@hotmail.com
นางทัศนา นิลพัฒน์ รพ. สุราษฎร์ธานี tas.n@hotmail.com
นางสาวชวมัย ปินะเก รพ. มหาสารคาม chawamai@hotmail.com
นางสุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์ รพ. สมุทรปราการ sun-kai2008@hotmail.com
นางผ่องใส เวียงนนท์ รพ. ศรีนครินทร์ wpongs@kku.ac.th
พ.ต.ท.หญิงนพมาศ ขำสมบัติ รพ. ตำรวจ
นางสาววันวิสา ชนะภัย รพ. ศิริราช chanapai.wan@yahoo.co.th
น.ส.กนิษฐา จันทรคณา รพ. ศิริราช knj6609@yahoo.com
นางสุชาดา บุญแก้ว รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ chada3728@hotmail.com
นางณพร นันทวิสิทธิ์ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท naporn@samitivej.co.th
นายพงษ์พันธ์ จันทฑีโร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา pongpaun@buu.ac.th
นางสาวแสงทิพย์ สูคีรี ร.พ. รามาธิบดี thip1621@yahoo.com
นางสาววลัย พละสวัสดิ์ ร.พ. ศิริราช valai_p@yahoo.com
น.ส.สุรัชนี จงกิตตินฤกร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย kidneythai@hotmail.com

Comment (0) Hits: 25811